Primecare Bedding

249,00 kr.

Granulat produkt til reduktion af ammoniak i strøelsen

Compare

Beskrivelse

Bedding bygger på en ny teknologi, hvor der sker en aktiv nedbrydning af ammoniak, svovlbrinter og væske fra strøelsen i hestebokse. På den måde opnås der et sundere indeklima i boksen og en meget kraftig udtørring af den  strøelse man anvender.

I modsætning til gængse pulvermidler til bokse på markedet, som kun absorberer en mindre mængde væske, som kan frigives igen, virker Bedding via en aktiv kemisk nedbrydningsproces.

Svovlbrinter og ammoniak er meget skadelige for både mennesker og dyr, og de forbindes med en øget risiko for irritationer og luftvejsinfektioner. Ammoniak og væske nedbryder strøelsen , således holdbarheden af denne minskes betydeligt.

Dette produkt består udelukkende af uorganiske mineraler.

Doseringsvejledning:

Ved opstart, anvendes 4 kg Bedding og det spredes jævnt ud over det eksisterende strøelse i hele boksen (op til 16 m2).

Efterfølgende spredes der ca. 1 kg Bedding om ugen ud over primært våde områder i strøelsen.

Ved meget våd strøelse øges dosis.

Indeholder 11 kg

Se evt. video i forhold til anvendelse